Om foreningen
Bestyrelse
Vedtægter
FISWA
Information X-change
Levnedsmiddelgruppen
Onlinegruppen
DFID-prisen
Arrangementer
Links
Bliv medlem
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling afholdes den 27. juni 2011

Se indkaldelse

Bestyrelsen opstiller ikke igen ved denne GF

Referat fra Generalforsamling 2011

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Om foreningen

dfid Dansk Forening for Information og Dokumentation er en interesseorganisation for informationsspecialister uanset ansættelsessted og uddannelse.

Det er foreningens formål at holde medlemmerne ajour med udviklingen inden for informations- og dokumentationsområdet.

Det er desuden foreningens mål at formidle kontakt til kolleger inden for både den private og offentlige sektor for udveksling af erfaringer også på tværs af fagområder.

Målsætningen søges opfyldt gennem møder, kurser, udgivelse af publikationer og samarbejde med beslægtede organisationer i Danmark og andre lande.

Hjertet i DFID's arbejde er netværksgrupperne, hvor medlemmer med fælles fagområder og interesser mødes.  

DFID er landsdækkende, men arbejder i høj grad lokalt med arrangementer henholdsvis vest og øst for Storebælt.

Foreningen blev stiftet den 29. oktober 1959.

Foreningen udgiver nyhedsbladet Informationsspecialisten

 

 

 

 

Webmaster: Karen Prehn
Support: Simpel 3D