Om foreningen
Bestyrelse
Vedtægter
FISWA
Information X-change
Levnedsmiddelgruppen
Onlinegruppen
DFID-prisen
Arrangementer
Links
Bliv medlem
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer

Generalforsamling 19. marts 2009 hos Danisco, København

Indkaldelse til møde i Onlinegruppen 

Tid:                Onsdag den 25. februar 2009, kl. 10.00. 

Sted: Holst, Advokater, Hans Broges Gade 2, Århus C. (Anne Marie Vestergaard)

Program:

Kl. 10.00        Velkomst  

         
Indlæg ved Henrik Bang, Regional Sales Director, Dialog 

·         Hvad betyder ProQuests overtagelse af Dialog og DataStar for de to systemer?

·         Hvilke databaser vil man satse på i fremtiden?

·         Nye produkter

·         Platforme

·         Samspil mellem ProQuests produkter og Dialog og DataStar 

Spørgsmål og diskussion 

Kl. 12.00        Frokost 

Kl. 13.00        Onlinegruppemøde – dagsorden 

1.      Valg af referent

2.      Godkendelse af referat fra mødet på Institut for Statskundskab den 1. oktober 2008

3.      Fastsættelse af næste møde samt ansvarlig person

4.      Erfaringsudveksling

5.      Eventuelt 

Tilmelding senest mandag den 23. februar 2009 til Anne Marie Vestergaard på

amv@holst-law.com.

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Karen Prehn
Support: Simpel 3D